Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Žitavce

Vyvesené: 1. 5. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá:

Späť