Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Smernica o vnútornom systéme prijímania, preverovania a evidencie podnetov

Smernica o vnútornom systéme prijímania, preverovania a evidencie podnetov
pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Obce Žitavce (PDF kB)

Vyvesené: 18. 5. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá:

Späť