Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.12.2019

dodatok č.5

12_2019

Neuvedené

Obec Žitavce

Tekovská Ekologická, s.r.o

25.11.2019

Zmluva o dielo

11/2019

8 600,00 EUR

Obec Žitavce

OLI ihriská s.r.o

21.11.2019

Licenčná zmluva

09_2019

240,00 EUR dvestoštyridsať

Obec Žitavce

Tendernet s.r.o

06.11.2019

Dodatok č.3

06_11_2019 Dodatok č.3 SIEA

Neuvedené

SIEA

Obec Žitavce

04.09.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na r. 2019

09_2019

8 000,00 EUR

Obec Žitavce

Úrad Vlády SR

23.07.2019

Zmluva o dielo

07_2019

2 082,84 EUR

Obec Žitavce

AB Stav s.r.o

30.04.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

04/2019

1 200,00 EUR Jedentisícdvestoeur

N.M. - Audit, spol. s r. o.

Obec Žitavce

15.03.2019

Podpora rozvoja športu

03_2019

Neuvedené

Obec Žitavce

Prima banka Slovensko

01.03.2019

Výzva rady vlády na prevenciu kriminality na rok 2019

02_2019

Neuvedené

Obec Žitavce

Prima banka Slovensko

11.01.2019

Zmluva o poskytnutí služby.

01_2019

40,00 EUR štyridsať

Lúčnica, spol. s r. o.

Obec Žitavce

17.12.2018

Zmluva o poskytnutí služby.

12_2018

50,00 EUR päťdesiat

Obec Žitavce

Kružic Štefan

20.07.2018

Zmluva o minicipálnom úvere

07_2018_12/011/18

87 539,33 EUR

Prima banka Slovensko

Obec Žitavce

12.07.2018

Zmluva o dodávke plynu

07_2018/1

Neuvedené

SPP, a. s.

Obec Žitavce

19.06.2018

Kúpna zmluva

06_2018

5 435,00 EUR

fyzická osoba

Obec Žitavce

14.05.2018

Zmluva o Grantovom účte

05_2018

nula

Prima banka Slovensko

Obec Žitavce

24.04.2018

Zmluva o poskytnutí NFP

04_2018

225 781,66 EUR

SIEA

Obec Žitavce

12.04.2018

Zmluva o poskytnutí NFP

03_2018

87 539,33 EUR

Poľnohospodárska platobná agentúra

Obec Žitavce

12.04.2018

Zmluva o dielo

03_2018

212 251,21 EUR dvestodvanásťtisícdvestopeťdesiatjeden

LEGA, a.s.

Obec Žitavce

27.03.2018

Zmluva o Grantovom účte

03_2018

nula

Prima banka Slovensko

Obec Žitavce

29.11.2016

11_2016 Darovacia zmluva_sklad k MI

11_2016 Darovacia zmluva_sklad k MI

1 200,00 EUR

Ing. Jaroslav Ježkovský

Obec Žitavce

24.10.2016

10_2016_ Zmluva o dielo_vybudovanie toalety na OcÚ

10_2016_ Zmluva o dielo_vybudovanie toalety na OcÚ

4 140,00 EUR

Kralkov, s.r.o.

Obec Žitavce

17.10.2016

10_2016 Zmluva o účinkovaní Quantum Bora

10_2016 Zmluva o účinkovaní

100,00 EUR

Quantum Bora

Obec Žitavce

14.10.2016

10_2016_Zmluva o dielo_výmena okien adverí

10_2016_Zmluva o dielo_výmena okien adverí

13 957,57 EUR

Silvia Bachanová

Obec Žitavce

03.10.2016

10_2016 Zmluva o účinkovaní

10_2016 Zmluva o účinkovaní

205,00 EUR

DUO FUN

Obec Žitavce

24.08.2016

Zmluva o dielo č. 2016/08/19

09_2016

1 223,41 EUR

L-tes spol. s r. o.

Obec Žitavce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: