Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
28.05.2019

65/2019

Vykonanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom

144,00 EUR

ITAK s.r.o.

Obec Žitavce

28.05.2019

64/2019

Stavebné práce na stavbe zníženie energetickej náročnosti obecného úradu Žitavce

25 219,00 EUR

LEGA, a.s.

Obec Žitavce

28.05.2019

63/2019

Zemný plyn

210,00 EUR

SPP, a. s.

Obec Žitavce

28.05.2019

62/2019

Aktualizácia KEO účtovníctvo

100,76 EUR

ELPRESS, Vaseková Oľga

Obec Žitavce

28.05.2019

61/2019

Smetné nádoby

600,00 EUR

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

28.05.2019

60/2019

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu

586,60 EUR

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

28.05.2019

59/2019

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu

101,11 EUR

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

28.05.2019

58/2019

Elektrická energia

66,50 EUR

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

28.05.2019

57/2019

Vypracovanie potvrdenia pre projekt "Kultúrny dom v obci Žitavce - modernizácia so zateplením"

100,00 EUR

Štátna ochrana prírody

Obec Žitavce

28.05.2019

56/2019

Poskytnutie služby nákup potravín

50,00 EUR

Kružic Štefan

Obec Žitavce

28.05.2019

55/2019

Telefón

78,14 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

28.05.2019

54/2019

Zemný plyn

210,00 EUR

SPP, a. s.

Obec Žitavce

28.05.2019

53/2019

Elektrická energia

233,68 EUR

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

28.05.2019

52/2019

Elektrická energia

102,22 EUR

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

28.05.2019

51/2019

KEO WIN účštovníctvo, poznámky, FVV

201,52 EUR

ELPRESS, Vaseková Oľga

Obec Žitavce

28.05.2019

50/2019

Spracovanie žiadosti o NFP na projekt Podpora rozvoja športu-detské ihrisko

600,00 EUR

PROUNION, a.s.

Obec Žitavce

28.05.2019

49/2019

Jedálne kupóny

457,50 EUR

Le Cheque Dejeuner, s.r.o.

Obec Žitavce

28.05.2019

48/2019

Obloženie steny

208,00 EUR

UNIBYT, Ladislav Luley, Hlavná 3, 952 01 Vráble

Obec Žitavce

25.03.2019

47/2019

Elektrická energia

72,21 EUR

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

25.03.2019

46/2019

Kovové stožiare

188,00 EUR

Zámočníctvo P+P

Obec Žitavce

25.03.2019

45/2019

Zber, preprava a zniškodnenie odpadu

507,22 EUR

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

25.03.2019

44/2018

Magnetická tabuľa

74,33 EUR

Donatello, s.r.o.

Obec Žitavce

25.03.2019

43/2019

Projekt na "Zachytenie, využitie a likvidáciu dažďových vôd v obci Žitavce"

2 280,00 EUR

LEDEX s.r.o.

Obec Žitavce

25.03.2019

42/2019

Spracovanie žiadosti o NFP v rámci výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality pre rok 2019

600,00 EUR

PROUNION, a.s.

Obec Žitavce

25.03.2019

41/2019

Hydrogeologický posudok

720,00 EUR

GEO spol. s r. o.

Obec Žitavce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: